Blom Opleidingen

Na afloop van de opleiding VCA weet de cursist hoe hij/zij veilig werkzaamheden kan uitvoeren en risico’s tot een minimum kan beperken en zijn of haar medewerkers zo aan te sturen dat zij de werkzaamheden veilig uitvoeren. Tijdens de VCA-VOL- en de B-VCA-opleiding behandelen we hoe ongevallen voorkomen kunnen worden en onveilige situaties worden vermeden. Er wordt gewezen op rechten, plichten en eigen verantwoordelijkheid, dat het werk ten alle tijden mag worden onderbroken of gestaakt indien...
More